22.9.2017 / Základní mechanické charakteristiky kovových materiálů

Přednášející: doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (VUT v Brně, FSI, ÚMVI-odbor mechaniky a designu materiálů), čas konání: 10:00–12:00 h, místo konání: místnost A1/1736, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

Nahoru