23.3.2018 / Aplikace výpočtu elektronové struktury při studiu struktury a vlastností materiálů

Přednášející: prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc. (MUNI, Ústav fyzikální chemie), čas konání: 10:00–12:00 h, místo konání: místnost A1/1738, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

Nahoru