24.11.2017 / Chování kovů v elektromagnetickém poli - použití indukčního tavení

Přednášející: doc. Ing. Vladislav Singule, CSc., (VUT v Brně, FSI, UFI), čas konání: 10:00–12:00 h, místo konání: místnost A1/1736, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

Nahoru