26.1.2018 / Mikrostuktura pevných látek (od nuly po mikrony)

Přednášející: prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc., (VUT v Brně, FSI, UFI-Ústav fyzikálního inženýrství), čas konání: 10:00–12:00 h, místo konání: místnost A1/1736, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

Nahoru