27.10.2017 / Fonony a elektrony II

Přednášející: prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (VUT v Brně, FSI, ÚFI-odbor fyziky pevných látek a povrchů), čas konání: 10:00–12:00 h, místo konání: místnost A1/1736, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

Nahoru