6. 3. 2015 / Použití metody CALPHAD v materiálovém výzkumu

Přednášející: doc. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., (Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, Ústav chemie), čas konání: 10.00–12.00 h, místo konání: místnost A4/105, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno. Přednáška určena studentům doktorského studia FSI VUT v Brně a externím zájemcům po přihlášení. Kontaktní osoba: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

Nahoru