Exkurze do firmy ALUCAST

Odbor slévárenství, ÚST, FSI zve studenty 3. ročníku FSI na

EXKURZI DO SLÉVÁRNY ALUCAST (Tupesy)
 
Slévárna ALUCAST patří ke špičkovým evropským firmám vyrábějícím odlitky ze slitin hliníku technologií vytavitelného modelu pro letectví, automobilový průmysl, optiku, medicínu atd.
 
čtvrtek 14. března 2019
                                                  
ODJEZD: 8.00 h (autobusem od FSI parkoviště před A1,Technická 2)
NÁVRAT: okolo 16.00 h
Program:

  • Po příjezdu uvítání účastníků majitelem a jednatelem slévárny ALUCAST Ing. Jarmilem Cilečkem, představení společnosti ALUCAST.
  • Prohlídka provozu slévárny přesného lití na vytavitelný model, prohlídka pracoviště tepelného zpracování a kontroly odlitků z hliníkových slitin.
  • Po exkurzi proběhne s vedoucími pracovníky sléváren (absolventy FSI VUT) a také s kantory, doktorandy a současnými studenty oboru slévárenství ÚST na téma:

Uplatnění a perspektivy růstu absolventů oboru slévárenství v praxi a náplň studia na slévárenské specializaci“
STUDENTI 3. ROČNÍKŮ, KTEŘÍ SI VOLÍTE SVÉ DALŠÍ ZAMĚŘENÍ, VYUŽIJTE MOŽNOSTI SEZNÁMIT SE BLÍŽE SE ZAJÍMAVÝM OBOREM SLÉVÁRENSTVÍ!
 
Bližší informace:
sekretariát odboru slévárenství
Ing. Hana Laborová, tel.: 541 142 657, laborova@fme.vutbr.cz
doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D., tel.: 541 142 656, zadera@fme.vutbr.cz

Nahoru