Ing. Alois Neudert, Ph.D.

Vzdělání:
2003, Ph.D., VUT Brno, Fakulta strojního inženýrství; dizertační práce: Optimalizace řízení jednotných bentonitových formovacích směsí
1974, Ing., VUT Brno, Fakulta strojní, obor slévárenská technologie

Zaměstnání:
ASK Chemicals Czech, s. r. o., sales manager, (od 1. 4. 2015 důchodce)

Doplňující informace:
Práce servisního technika pro bentonity firmy Clariant, poradenství v oblasti řízení jakosti formovacích směsí, poradenství v oblasti zmetkovitosti odlitků, školení pracovníků sléváren v oblasti formovacích směsí.

Nahoru