Dvoudenní exkurze 2017

Poslední týden v dubnu 2017 se studenti 1. a 2. ročníku slévárenské techlologie pod vedením doc. Roučky zúčastnili dvoudenní exkurze v Čechách. Jako první jsme zavítali do Kladna do firmy Destro s.r.o., která těží a zpracovává nejčastěji slévárenský odpad, který recykluje a vyrábí z něj spoustu užitečných věcí. Další zastávkou byla firma NEMAK s.r.o. vyrábějící tlakovým litím hlavy válců spalovacích motorů z hliníkových slitin pro Range Rover a Volvo. Samozřejmě každá správná exkurze musí obsahovat i něco odlišného než jenom slévárny, a tak po náročné cestě byl první den završen exkurzí v Plzeňskému pivovaru, kde jsme celodenní žízeň uhasili sudovou nefiltrovanou plzeňskou dvanáctkou.
Následující den výprava navštívila největší ocelárnu naší země, a to samotný Pilsen Steel s.r.o. vyrábějící největší odlitky o surové hmostnosti až 330 tun. Poslední zastávkou celého výletu byla strakonická slévárna ČZ a.s. odlévající součásti motorů motorek pomocí metody Cröning, jedinou slévárnou v ČR používající tuto technologii.
Děkuji studentům 1. ročníku za poskytnuté fotografie z exkurze.

Ing. Petr Blažík
Nahoru