Dvoudenní exkurze 2018

25. - 26. 4. 2018 vyrazil první a druhý ročník studentů slévárenské technologie společně s doktorandy pod vedením doc. Roučky na tradiční dvoudenní exkurzi. Tentokrát byla cílem východní Morava, kde jsme navštívili slévárnu Tatra Metalurgie v Kopřivnici - slévárnu litiny a oceli. O kousek vedle jsme pak byli provedeni slévárnou CIREX Foundry vyrábějící ocelové odlitky pro automobilový a letecký průmysl metodou vytavitelného modelu. Následně jsme v Nošovicích absolvovali projížďku vláčkem po halách a montážní lince automobilky HYUNDAI. Hořký závěr prvního dne byl završen exkurzí pivovaru Radegast.
Příští den jsme se vydali na prohlídku třineckých železáren Moravia Steel s velkolepou podívanou na vysokou pec a pětiproudé kontilití 600 mm kulatin. Dvoudenní exkurzi jsme pak završili v Olomouci ve firmě ALW vyrábějící hliníkové odlitky pro automobilový průmysl tlakovým litím.
Bohužel ve všech slévárnách byl přisný zákaz fotografování, proto je naše fotogalerie poměrně skromná.
 

Ing. Petr Blažík
Nahoru