Dvoudenní exkurze 2019

Ve dnech 24-25.4. 2019 se uskutečnila již tradiční exkurze po zajímavých slévárnách a podnicích a to pod odborným vedením Doc. Roučky. Letos studenti odboru Slévárenství navštívili slévárnu Eurac Hradec s.r.o., která se specializuje na výrobu litinových brzdových kotoučů pro největší hráče na trhu s brzdovými kotouči jako je Continental, Bosch, Zimmermann nebo TRW. Po vyčerpávající technické diskuzi nad špičkovými odlitky této firmy se skupina přesunula do dalšího provozu a tentokráte zaměřeného na výrobu Al odlitků technologií HPDC. Firma Ljunghall s.r.o. (Čáslav), patřící do koncernu Gnutti Carlo, se zaměřuje na vysokotlaké lití odlitků zejména pro automobilový průmysl. Vysoce robotizované a automatizované pracoviště vyvolalo řadu dotazů během odborné diskuze s pracovníky této slévárny. Musíme velmi poděkovat i oddělení HR, jež se o nás bezvadně postaralo. Poslední zastávkou prvního dne byla firma H.A. Kovochem, spol. s.r.o. která na trh dodává zejména exo-termické nástavce. Popis technologie výroby těchto produktů studentům oživil teorii nálitkování a zcela jistě napomůže složení zkoušky z TPV. Večerní posezení prohloubilo vzájemné vazby mezi studenty, doktorandy a vyučujícícmi a rozhodně bude na co vzpomínat. Druhý den ráno se účastníci zájezdu přesunuli do firmy Wheelabrator Czech s.r.o., kde viděli špičkovou výrobu zejména tryskacích zařízení. Poslední zastavkou byla slévárna Kovosvit MAS Foundry, a.s. , která se zaměřuje na výrobu odlitků ze šedé a tvárné litiny. Studenti mohli vidět výrobu odlitků od několika kilogramů až po 13tun. Velký dík patří všem firmám, které tuto exkurzi umožnili a podpořili a rovněž Doc. Roučkovi, který vše řídil a koordinoval.

Nahoru