Historická tavba 2016

V červnu 2016 se již tradičně konala historická tavba pořádaná odborem slévárenství. Účastníci se mohli přijít podívat na fungující dobovou pec na výrobu železné houby, další zpracování vyrobeného železa – zhutnění za pomoci dřevěné palice a samozřejmě na kovářské umění zprostředkované naším dlouholetým kamarádem Michalem Truxou. Všichni přítomní si mohli pochutnat na tradičních českých pochutinách a nápojích, jejichž recepty se v rodu českém tradují už celá staletí. Za zmínku také samozřejmě stojí legendární chlapský guláš pana docenta Šenbergera, po kterém vždy zůstane pokousaný i hrnec. K večeru se dokonce rozezněla živá hudba, díky níž o nás věděla celá fakulta. Nádherný večer byl završen úspěšným opuštěním areálu strojní fakulty všemi účastníky. Těšíme se na další historickou tavbu a doufáme, že překoná tu letošní (pokud to ovšem ještě jde).

Ing. Petr Blažík
Nahoru