Historická tavba 2017

Ve čtvrtek 1.6.2017 na den dětí se konala tradiční historická tavba pořádaná odborem slévárenství, FSI, VUT. Účastníci se mohli přijít podívat na fungující dobovou pec na výrobu železné houby a samozřejmě na kovářské umění zprostředkované naším dlouholetým kamarádem Michalem Truxou. Všichni přítomní si mohli pochutnat na tradičních českých pochutinách a nápojích, jejichž recepty se v rodu českém tradují už celá staletí. Za zmínku také samozřejmě stojí legendární Rajhradský kotlík (guláš) pana docenta Šenbergera, po kterém vždy zůstane pokousaný i hrnec. S blížícím se večerem dokonce atmosféru oživila živá hudba lidovými i moderní písněmi. S uhašenou žízní a plnými břichy nakonec všichni návštěvníci opustili areál strojní fakulty bez větších potíží. Už teď se těšíme na další historickou tavbu a samozřejmě na Vás, kteří pomáháte tvořit příjemnou atmosféru celé této akce.

Ing. Petr Blažík
Nahoru