Motivační seminář 2015

Dne 15. 10. 2015 na VUT FSI byl odborem slévárenství upořádán motivační seminář pro studenty bakalářského i magisterského programu, který byl zcela zorganizován a uskutečněn čerstvým abolventem Ing. Radovanem Vítkem. Na semináři vystoupili představitelé některých českých firem: Ing. Vladimír Krutiš, Ph.D. z firmy Mecas ESI, s.r.o., majitel firmy Alucast, s.r.o. Ing. Jarmil Cileček a Ing. Libor Zemánek z firmy S+C Alfanametal, s.r.o. Heslo semináře: "Nebojte se slévárenství, není to nuda!"

Ing. Petr Blažík
Nahoru