Laboratoře a vybavení slévárny

Odbor slévárenství je vybaven zařízením pro tavení a metalurgické zpracování slitin na bázi železa, niklu, kobaltu a slitin neželezných kovů. Školní slévárna poskytuje vhodné podmínky pro přípravu a provádění experimentálních taveb, technologických zkoušek a jejich vyhodnocení jak pro slévárny, tak i jiné výrobní a dodavatelské organizace. Vybavení laboratoří umožňuje provádět analýzy a hodnocení vlastností materiálů, formovacích směsí i slévárenské technologie a kooperovat v oblasti výzkumu a vývoje v rámci výzkumných projektů a externí spolupráce.

  • Vakuová indukční pec pro tavení a zpracování na vzduchu, ve vakuu nebo v inertní atmosféře, odlévání na vzduchu (max. cca 80 kg)
  • Vakuová indukční pec pro tavení, zpracování a odlévání ve vakuu nebo v inertní atmosféře (max. cca 20 kg)
  • Indukční elektrická pec pro tavení a odlévání na vzduchu (250 a 500 kg)
  • Příprava, provedení a vyhodnocení technologických zkoušek a experimentů ve školní slévárně (možnost odlévání do samotuhnoucích směsí GEOPOL, bentonitových forem, skořepin apod.)
  • Metalografická laboratoř
  • Laboratoř formovacích směsí
  • Laboratoř analýzy chemické složení (optický spektrální kvantometr), analýza obsahu S a C (spalovací analyzátor), analýza plynů (N a O), měření aktivity kyslíku v tavenině
  • Laboratoř měření fyzikálních veličin (teplota, tlak atp.)
Nahoru