Témata bakalářských prací 2017

Bártů Zbyněk - Technologie vytavitelného modelu v současnosti, vedoucí práce: prof. Ing. Milan Horáček, CSc.

Dočekal Václav - Vliv očkování a rychlosti ochlazování na hodnotu DAS u slévárenských slitin hliníku, vedoucí práce: Ing. Václav Kaňa, Ph.D.

Dufka Martin - Výroba odlitků z manganových ocelí a jejich využití, vedoucí práce: Ing. Vítězslav Pernica, Ph.D.

Filipek Szymon - Predikce mechanických vlastností litinových odlitků pomocí numerické simulace, vedoucí práce: doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.

Herzán Jiří - Možnosti uplatnění aditivních technologií při přímé výrobě slévárenských forem, vedoucí práce: prof. Ing. Milan Horáček, CSc.

Kejha Richard - Výroba, použití a vlastnosti niklových slitin, vedoucí práce: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

Kolařík Martin - Moderní anorganické slévárenské pojivové systémy, vedoucí práce: Ing. Petr Cupák, Ph.D.

Mokrý Jan - Legované litiny a jejich uplatnění v praxi, vedoucí práce: Ing. Václav Kaňa, Ph.D.

Ostrézí Barbora - Technologie vytavitelného modelu v současnosti, vedoucí práce: prof. Ing. Milan Horáček, CSc.

Ostrézí Filip - Ostřiva slévárenských formovacích a jádrových směsí, vedoucí práce: Ing. Petr Cupák, Ph.D.

Pražan Jan - Pece pro tepelné zpracování kovů, vedoucí práce: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

Suchomel Ondřej - Metody výroby keramických jader a jejich praktické využití ve slévárenské technologii, vedoucí práce: Ing. Petr Blažík

Žanda Miroslav - Výroba odlitků z železných a neželezných slitin odstředivým litím, vedoucí práce: Ing. Petr Cupák, PhD.