Témata diplomových prací 2017

Ambrož Ondřej, Bc. - Vliv podmínek tuhnutí na strukturu a vlastnosti austenitických chromniklových ocelí, vedoucí práce: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

Boček Vítězslav, Bc. - Vlastnosti pěnokeramických filtrů potřebné pro využití v numerických simulacích, vedoucí práce: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

Bořil Petr, Bc. - Výroba a vlastnosti litých keramických jader na bázi etylsilikátu, vedoucí práce: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

Fiala Vlastimil, Bc. - Ověření použitelnosti biogenních pojiv při odlévání odlitků z LLG, vedoucí práce: Ing. Petr Cupák

Jakubec Petr, Bc. - Použití exotermických nálitků u odlitků ze slitin hliníku, vedoucí práce: Ing. Václav Kaňa, Ph.D.

Koplík Jiří, Bc. - Snížení nákladů na výrobu odlitku litého tlakovým litím pomocí aplikace vysokoteplotního separátoru, vedoucí práce: doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.

Kiselev Sergey, Bc. - Vliv vakuování na čistotu austenitických ocelí, vedoucí práce: doc. Ing. Jaroslav Šenberger, CSc.

Míšek Jakub, Bc. - Vliv odplynění na kvalitu odlitků vyrobených technologií vysokotlakého lití, vedoucí práce: doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.

Myška Martin, Bc. - Vliv chemického složení, licí teploty a použité dezoxidace na technologické vlastnosti austenitických chromniklových ocelí, vedoucí práce: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

Novák Luboš, Bc. - Otěruvzdorné materiály na bázi vysokolegovaných chromových litin, vedoucí práce: Ing. Václav Kaňa, Ph.D.

Osička Ondřej, Bc. - Spektrometrické analytické metody pro analýzy kovových materiálů a problematika měření obsahu uhlíku v grafitických litinách, vedoucí práce: Ing. Václav Kaňa, Ph.D.

Ostratický Marek, Bc. - Makrosegregace a mikrosegregace v austenitických CrNi ocelí, vedoucí práce: doc. Ing. Antonín Záděra, Ph.D.

Špondr Martin, Bc. - Optimalizace přípravy bentonitové formovací směsi ve slévárně Heunisch Brno, s.r.o., vedoucí práce: Ing. Petr Cupák, Ph.D.

Vašek Vojtěch, Bc. - Použití modelů zhotovených technologii 3D tisku při výrobě odlitků do bentonitových forem na formovací lince, vedoucí práce: prof. Ing. Milan Horáček, CSc.

Viskupič Adam, Bc. - Vysokoteplotní koroze litin s kuličkovým grafitem typu SiMo, vedoucí práce: doc. Ing. Jaromír Roučka, CSc.