Vítejte na stránkách Odboru technologie tváření kovů a plastů FSI VUT v Brně

Novinky


Profil odboru

     Odbor technologie tváření kovů a plastů zajišťuje přípravu odborníků s širokým uplatněním ve všech oblastech technologie výroby. Posluchač má možnost seznámit se v průběhu studia teoreticky i prakticky se všemi druhy technologie tváření jak kovů, tak i plastů. Výuka probíhá v souladu s nejnovějšími poznatky v oboru a absolvent má možnost získat i základní znalosti z oblastí výrobně souvisejících technologií obrábění, svařování, slévání a dalších odborných disciplín.  Samozřejmostí je podpora výuky využitím výpočetní, měřící a tvářecí techniky, která tvoří základní vybavenost jednotlivých laboratoří odboru.

 

     Studium, realizované odborem technologie tváření kovů a plastů v magisterském a bakalářském studijním programu je uskutečňováno v rámci oboru 23-07-8 Strojírenská technologie ve specializaci 02 (Tváření + svařování).

 


Nabízíme

     Vzhledem k potenciálu zkušených pracovníků, tvořících personální obsazení odboru nabízíme průmyslovým podnikům i podnikatelům služby v následujících oblastech: