Uplatnění absolventů

     Znalosti, které v průběhu studia absolvent získá, mu vytváří všechny předpoklady k dobrému uplatní jak v provozních, tak i v technických funkcích, jakož i v projekci a konstrukci strojů a nástrojů, v útvarech technického rozvoje, technologického vývoje a výzkumu, přípravě a řízení výroby stejně tak jako v podnikatelských, výrobních, ale i nevýrobních sférách.

 

     Konkrétní možnosti vynikajícího uplatnění jsou především:

 

      Možnosti vynikajícího uplatnění našich absolventů jsou dány především následujícími důvody: