Studijní opory

HE1 Experimentální metody - laboratorní cvičení sylabus - PDF (Forejt, Píška, Humár, Janíček - 4,4 MB)

EMM

Mechanizace a automatizace zkrácené učební texty - PDF (Rumíšek - 561 kB)
tabulky a obrázky - PDF (Rumíšek - 460 kB)

mechanizace ve strojírenství - PDF (Rumíšek - 1,3 MB)

roboty a manipulátory - PDF (Rumíšek - 0,8 MB)

6SM Měření neelektrických veličin pomocí tenzometrů instruktážní videofilm (Podaný, Řiháček - 95 MB)
  Normativy vybraných tvářecích operací

sylabus - PDF (Novotný - 985 kB)

H2P Oborový projekt 2

sylabus - PDF (Forejt - 5,7 MB)

DPP Počítačová podpora technologie

sylabus a příklady - ZIP (Řiháček)

sylabus činností v preprocesingu s ukázkami - PDF (Kopřiva - 3,5 MB)

HPT Počítačová podpora technologie

sylabus a příklady - ZIP (Řiháček)

   
FPN Přípravky a nástroje

sylabus - PDF (Novotný, Zemčík - 12,9 MB)

DR2 Ročníkový projekt I.

sylabus - PDF (Forejt - 2,5 MB)

ESV Speciální technologie výroby

sylabus - PDF (Novotný, Píška - 5 MB)

  Technological Projects instruktážní videofilm (Forejt - 134 MB)
HT1 Technologické projektování

instruktážní videofilm (Forejt, Krejčová - 130 MB)

využití simulačního modelování projektování - PDF (Varjan, Rumíšek, Dohnal - 1,7 MB)

ETM Technologické projekty a manipulace s materiálem

sylabus - PDF (Rumíšek - 273 kB)

tabulky a obrázky - PDF (Rumíšek - 1,3 MB)

6T3 Technologie III - manipulace s materiálem

sylabus - PDF (Štroner - 25 MB)

CTT Technologie tváření

sylabus - PDF (Dvořák, Císařová - 6,1 MB)

5TE Technologie výroby I. - tváření sylabus - PDF (Gajdoš - 1,8 MB)
HTA Teorie tváření - návody do cvičení

sylabus - PDF (Forejt - 5,2 MB)

manuál - PDF (Forejt - 0,5 MB)

program - ZIP (Forejt - 22 MB)

HVS Výrobní stroje a zařízení sylabus - PDF (Novotný - 16 MB)
FDT Závěrečný projekt sylabus - PDF (Forejt - 4 MB)