Akce, exkurze

Seminář: PAM STAMP - možnosti využití numerické simulace plošného tváření plechu
Pořadatel: FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie, odbor technologie tváření kovů a plastů
Určeno: pro studenty všech ročníků v rámci magisterského i bakalářského studia
Kdy: 6.3.2018
Kde: místnost B2/405
Čas konání: 14.00 - 15.40
Program: program PAM STAMP - rozsah použití, jaké technologie lze simulovat, defekty, praktické příklady, využitelnost při řešení závěrečných prací
Návrat:  
Přihlášky:  
Fotografie:  

 

Starší exkurze:      
  Železárny Štěpánov, spol s r.o. 30.11.2017  
  ACO Industries k.s. 18.10.2017 odkaz na fotogalerii
  ŽĎAS, a.s. 30.5.2017 odkaz na fotogalerii
  ACO Industries k.s. 2.11.2016 odkaz na fotogalerii