Témata DP a BP pro rok 2018/2019

     Témata diplomových a bakalářských prací najdete v informačním systému VUT STUDIS pod Vaším osobním VUT loginem (osobním číslem) a VUT heslem.

     Zde je k dispozici "náhled" témat, která budou zveřejněna v následujícím akademickém roce, podrobnosti a případné zamluvení je možné u jednotlivých vedoucích prací (kontaktních osob).

     Témata budou během roku průběžně doplňována.

     Pokud si přinesete své vlastní téma, rádi Vám zadaní závěrečné práce vypíšeme "na míru" (kontaktujte Ing. Kamila Podaného, Ph.D.)


Diplomové a bakalářské práce - profesní směr M-STG a B-STG

Zaměření Název Firma Typ práce Kontaktní osoba
Tváření - maziva Volba optimálního maziva pro hlubokotažné operace korozivzdorné oceli ACO Industries k.s. BP, DP doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.
Tváření - hluboké tažení Optimalizace výroby pomocí hlubokotažného lisu – konstrukce nástroje pro zadaný výrobek ACO Industries k.s. BP, DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Automatizace manipulace - tváření Optimalizace rovnání příček z průběžné výrobní linky (Rebenda) ACO Industries k.s. BP, DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Automatizace - svařování Automatizace procesů – svařování (bude zaměřeno na konkrétní téma) ACO Industries k.s. BP, DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Automatizace manipulace - tváření Výroba z nerotačních přístřihů na hlubokotažném lisu „pomocí automatizace“ ACO Industries k.s. BP, DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření - ohýbání Návrh technologie výroby zadané součásti pomocí ohýbání ACO Industries k.s. BP, DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Lepení Nahrazení mechanického spojení (šroubový spoj, svár) nerezových odvodňovacích systémů spojem lepeným ACO Industries k.s. DP Ing. Jaroslav Kubíček
Tváření Návrh robotizovaného pracoviště pro objemové tváření za tepla DEL a.s. BP, DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Návrh výroby dílu pro zápustkové kování DEL a.s. BP, DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Návrh výroby dílu pro plošné tváření DEL a.s. BP, DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Porovnání ruzných technogických postupů výroby víka EGR chladiče Hanon Systems Autopal s.r.o. DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Návrh výroby součástí protlačováním na postupových automatech NET-KOVO s.r.o. DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Problematika prostřihování otvoru dvouvrstvým polotovarem MUBEA-HZP s.r.o. DP Ing. Michaela Císařová, Ph.D.
Tváření Optimalizace procesu a nástroje pro lisování kroužků MUBEA-HZP s.r.o. BP, DP Ing. Jan Řiháček, Ph.D.
Tváření Závislost procesních parametrů na kvalitě taženého drátu MUBEA-HZP s.r.o. DP Ing. Eva Peterková, Ph.D.
Tváření Analýza procesu ohybu trubky MUBEA-HZP s.r.o. DP Ing. Eva Peterková, Ph.D.
Tváření Uplatnění konceptu Průmysl 4.0 v řízení a diagnostice hydraulických lisů a obráběcích strojů ŽĎAS , a.s. BP, DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Podávací válce kruhových tyčí pro kosoúhlou rovnačku - nové téma ŽĎAS , a.s. BP, DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Zásobní smyčka linky pro zpracování plechu - nové téma ŽĎAS , a.s. BP, DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Postupové nástroje pro střihání tvarových polotovarů-platin - nové téma ŽĎAS , a.s. DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Postupové nástroje pro lisování s využitím ohybů - nové téma ŽĎAS , a.s. DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Transferové nástroje pro více operační lisování - nové téma ŽĎAS , a.s. DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Nové vývojové trendy v oblasti hydraulických lisů a systémů ŽĎAS , a.s. BP, DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Nové směry, trendy vývoje hydraulických systémů ŽĎAS , a.s. BP, DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Otočný zvedací stůl vyšší nosnosti – pomocné zařízení v souboru pro volné kování ŽĎAS , a.s. BP, DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Plasty Konstrukce vstřikovací Formy Schaeffler CZ s.r.o. DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Manipulace Optimalizace pracoviště lisování Anlaufringů Schaeffler CZ s.r.o. DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Manipulace Návrh ergonomického zhodnocení montážní linky Schaeffler CZ s.r.o. DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Plasty Využití plastového odpadu Schaeffler CZ s.r.o. DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Manipulace Kolaborace v rámci montážní linky Schaeffler CZ s.r.o. DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Výroba pouzdra pružiny objemovým tvářením - DP prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Tváření Výroba radličky - BP doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.
Tváření Tření v tvářecích procesech - DP doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.
Tváření Kování těla střely - BP, DP doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.
Tváření Zápustkové kování - BP, DP doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.
Tváření Výroba nábojnic - BP, DP doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.
Tváření Tepelné zpracování tvářených součástí - BP doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.
Tváření Návrh výroby nástěnného držáku na kolo - DP Ing. Eva Peterková, Ph.D.
Tváření Zápustkové kování příruby - BP Ing. Marek Štroner, Ph.D.
Tváření Výroba plechových dílů - BP, DP Ing. Ladislav Žák, Ph.D.
Tváření Výroba plastových dílů technologií vstřikování - BP, DP Ing. Ladislav Žák, Ph.D.

Bakalářské práce - obecní B-STI

Zaměření Název Firma Typ práce Kontaktní osoba
Tváření - automatizace Optimalizace procesu výroby trubek – možnosti úpravy stávající / návrh nové linky (pravděpodobně pouze rešerše - shrnutí technologických možností) ACO Industries k.s. BPo Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Mazání zápustek objemového tváření za tepla DEL a.s. BPo Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Optimalizace nástroje pro tažení - BPo Ing. Michaela Císařová, Ph.D.
Tváření - maziva Maziva pro objemové tváření oceli - BPo doc. Ing. Milan Dvořák, CSc.
Tváření Technologie spojování plechů v průmyslové praxi - BPo doc. Ing. Milan Dvořák, CSc.
Tváření Zkušební testy pro vysokorychlostní deformace - BPo prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Tváření Superplastické tváření - BPo doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.
Tváření Válcování - BPo doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.
Tváření Postupové tvářecí nástroje - BPo doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.
Tváření Kování hlavní - BPo doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.
Tváření Vypínání dílců z profilů - BPo Ing. Eva Peterková, Ph.D.
Tváření Měření teploty subjektivními pyrometry - BPo Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Měření teploty termočlánky - BPo Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Optické systémy pro měření a vyhodnocení deformačních sítí - BPo Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Metody a zařízení pro zjišťování koeficientu tření - BPo Ing. Jan Řiháček, Ph.D.
Tváření Užití numerické simulace pro analýzu plošného tváření - BPo Ing. Jan Řiháček, Ph.D.
Tváření Materiálové modely v simulacích tváření - BPo Ing. Jan Řiháček, Ph.D.
Tváření Numerická simulace jako nástroj pro analýzu procesů objemového tváření - BPo Ing. Jan Řiháček, Ph.D.
Manipulace Dispoziční řešení obrobny - BPo Ing. Marek Štroner, Ph.D.
Manipulace Projekční řešení lisovny nádobí - BPo Ing. Marek Štroner, Ph.D.
Tváření Charakteristika postupového stříhání - BPo Ing. Marek Štroner, Ph.D.
Povrchové úpravy Elektroforézní lakování - BPo Ing. Ladislav Žák, Ph.D.
Povrchové úpravy Mokré lakování - BPo Ing. Ladislav Žák, Ph.D.

Přihlášení do systému STUDIS