Témata DP a BP pro rok 2023/2024

     Témata diplomových a bakalářských prací najdete v informačním systému VUT STUDIS pod Vaším osobním VUT loginem (osobním číslem) a VUT heslem.

     Zde je k dispozici "náhled" témat, která budou zveřejněna v následujícím akademickém roce, podrobnosti a případné zamluvení je možné u jednotlivých vedoucích prací (kontaktních osob).

     Témata budou během roku průběžně doplňována.

     Pokud si přinesete své vlastní téma, rádi Vám zadaní závěrečné práce vypíšeme "na míru" (kontaktujte Ing. Kamila Podaného, Ph.D.)


Diplomové a bakalářské práce - profesní směr STG: N-STG a B-STR

Zaměření Název Firma Typ práce Kontaktní osoba
Tváření Výroba součásti plošným tvářením - BP Ing. Eva Peterková, Ph.D.
Tváření Výroba součásti z plechu - DP Ing. Eva Peterková, Ph.D.
Tváření Výroba dílce technologií přesného stříhání - DP Ing. Eva Peterková, Ph.D.
Tváření Výroba pouzdra pružiny objemovým tvářením za studena - BP prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Tváření Výroba závitového pouzdra objemovým tvářením za studena - BP prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Dynamické zkoušky Vysokorychlostní deformace v blízké budoucnosti - BP prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Dynamické zkoušky Zkušební testy pro vysokorychlostní deformace - BP prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Tváření Výroba závitového pouzdra objemovým tvářením za studena - DP prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Dynamické zkoušky Dynamické materiálové modely ve tváření kovů a slitin - DP prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Tváření Objemové tváření koncovek brzdové hadice - DP prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Tváření Výroba krátkého hřídele protlačováním - DP prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Tváření Výroba pístu diskové brzdy objemovým tvářením - DP prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Tváření Výroba tělesa hřídele startéru objemovým tvářením za studena - DP prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Tváření Výroba unášecího čepu objemovým tvářením - DP prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Tváření Výroba závitové vložky objemovým tvářením - DP prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Tváření Výroba součásti nepevným nástrojem - BP, DP Ing. Michaela Císařová, Ph.D.
Tváření Návrh technologie výroby rotační nádoby - DP Ing. Michaela Císařová, Ph.D.
Tváření Výroba ochranného krytu - BP Ing. Michaela Císařová, Ph.D.
Tváření Návrh nástroje pro tažení drátu - BP Ing. Michaela Císařová, Ph.D.
Tváření Výroba spony - BP Ing. Michaela Císařová, Ph.D.
Tváření Numerická analýza rozšiřování konců trubek - BP, DP Ing. Jan Řiháček, Ph.D.
Tváření Vývoj systému pro zpracování dat tahové zkoušky - BP, DP Ing. Jan Řiháček, Ph.D.
Tváření Návrh výroby krytu stroje - BP, DP Ing. Jan Řiháček, Ph.D.
Tváření

Modifikace struktury a vlastností vysoko entropické Ti slitiny pomocí rotačního kování

- DP

prof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.

Automatizace

Návrh optimalizace linky pro tažení a povrchovou úpravu ocelových drátů

- DP prof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
Tváření

Vliv tváření na vlastnosti niklové superslitiny připravené aditivní technologií

- DP prof. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
Tváření, materiály

Analýza vlastností slitiny FeAlOY připravené plastickou deformací

- BP, DP Ing. Lenka Kunčická, Ph.D.
Tváření, materiály

Návrh technologie přípravy drátů z elektrovodných Cu slitin dopovaných oxidy

- BP, DP Ing. Lenka Kunčická, Ph.D.
Dynamické zkoušky

Modelování mechanického chování materiálů za vysokých rychlostí deformace

- BP, DP Ing. Miroslav Jopek, Ph.D.
Zkoušení materiálů

Modelování rázových testů TA

- BP Ing. Miroslav Jopek, Ph.D.
Tváření, materiály

Optimalizace volby vnitřní výplně (Infill) 3D tištěných dílců s důrazem na jejich maximální dynamickou odolnost

- BP, DP Ing. Miroslav Jopek, Ph.D.
Dynamické zkoušky

Rázové testy PLA/PET-G materiálů používaných pro 3D aditivní technologie

- BP, DP Ing. Miroslav Jopek, Ph.D.
Dynamické zkoušky

Vývoj nosiče zkušebního vzorku pro symetrický rázový test

- BP, DP Ing. Miroslav Jopek, Ph.D.
Dynamické zkoušky

Vývoj zařízení HSBT pro tahové rázové testy

- BP, DP Ing. Miroslav Jopek, Ph.D.
Dynamické zkoušky

Vývoj zařízení pro smykový rázový test TAT

- BP, DP Ing. Miroslav Jopek, Ph.D.
Objemové tváření Výroba dílce objemovým tvářením za studena - BP Ing. Martin Harant
Plošné tváření

Výroba dílce technologiemi plošného tváření

- BP Ing. Martin Harant
Kování

Zápustkové kování příruby

- BP Ing. Marek Štroner, Ph.D.
Kování Zápustkové kování náboje kola - BP Ing. Marek Štroner, Ph.D.
Kování Zápustkové kování pastorku - BP Ing. Marek Štroner, Ph.D.
Kování Zápustkové kování ozubeného kola - BP Ing. Marek Štroner, Ph.D.
Manipulace Optimalizace výrobního procesu ve vybraném podniku - DP Ing. Marek Štroner, Ph.D.
Projektování Návrh zlepšení uspořádání strojního a sociálního vybavení v dílenském komplexu - DP Ing. Marek Štroner, Ph.D.
Projektování Návrh skladu ve strojírenském podniku - BP Ing. Marek Štroner, Ph.D.
Projektování Aktualizované pojetí projektu dílny v laboratoři C1/206 na VUT – FSI - BP Ing. Marek Štroner, Ph.D.
Objemové tváření Výroba součásti objemovým tvářením - BP, DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Plošné tváření Návrh grilu - BP, DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Kování Výroba vidlice - BP, DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Plošné tváření Výroba součásti plošným tvářením - BP, DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.

Bakalářské práce - obecní STI: B-ZSI

Zaměření Název Firma Typ práce Kontaktní osoba
Tváření Rotační tlačení se ztenčením stěny - BPo Ing. Eva Peterková, Ph.D.
Tváření Význam přidržovače v plošném tváření - BPo Ing. Eva Peterková, Ph.D.
Tváření Technologie radiálního vypínání pevným nástrojem - BPo Ing. Eva Peterková, Ph.D.
Tváření Tvarování dílců z profilů pomocí technologie vypínání - BPo Ing. Eva Peterková, Ph.D.
Tváření Možnosti lemování otvorů - BPo Ing. Eva Peterková, Ph.D.
Tváření Příprava polotovaru pro výrobu součásti z plechu - BPo Ing. Eva Peterková, Ph.D.
Tváření Vícebodové tváření - BPo Ing. Eva Peterková, Ph.D.
Tváření Zařízení pro ohřev polotovarů - BPo Ing. Eva Peterková, Ph.D.
Tváření Uplatnění laseru ve tváření - BPo Ing. Eva Peterková, Ph.D.
Tváření

Výroba dutého čepu protlačováním

- BPo prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Tváření Výroba tělesa okenního závěsu tvářením - BPo prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Dynamické zkoušky Vysokorychlostní deformace v blízké budoucnosti - BPo prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Dynamické zkoušky Zkušební testy pro vysokorychlostní deformace - BPo prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Tváření Výroba součásti nepevným nástrojem - BPo Ing. Michela Císařová, Ph.D.
Tváření Návrh nástroje pro tažení drátu - BPo Ing. Michela Císařová, Ph.D.
Tváření Výroba součásti s lemem - BPo Ing. Michela Císařová, Ph.D.
Tváření Optimalizace nástroje pro tažení - BPo Ing. Michela Císařová, Ph.D.
Tváření Výroba součásti nepravidelného tvaru - BPo Ing. Michela Císařová, Ph.D.
Tváření, simulace Metoda SPH  a její využití pro simulaci tvářecích procesů - BPo Ing. Jan Řiháček, Ph.D.
Tváření, simulace Metoda konečných objemů a její využití pro simulaci tvářecích procesů - BPo Ing. Jan Řiháček, Ph.D.
Tváření, simulace Open Source MKP programy pro řešení tvářecích procesů - BPo Ing. Jan Řiháček, Ph.D.
Tváření, simulace Numerická simulace jako nástroj pro analýzu procesů objemového tváření - BPo Ing. Jan Řiháček, Ph.D.
Tváření, simulace Užití numerické simulace pro analýzu plošného tváření - BPo Ing. Jan Řiháček, Ph.D.
Tváření, simulace Materiálové modely v simulacích tváření - BPo Ing. Jan Řiháček, Ph.D.
Tváření, materiály Zjišťování mechanických vlastností za dvouosého stavu napjatosti - BPo Ing. Jan Řiháček, Ph.D.
Tváření, testování Možnosti zjišťování tvářecích limitů - BPo Ing. Jan Řiháček, Ph.D.
Tváření Možnosti inkrementálního tváření - BPo Ing. Jan Řiháček, Ph.D.
Tváření Možnosti technologie smykového tlačení - BPo Ing. Jan Řiháček, Ph.D.
Tváření Problematika stanovení vůle a rozměrů střižných nástrojů - BPo Ing. Jan Řiháček, Ph.D.
Tváření Možnosti technologie vysekávání - BPo Ing. Jan Řiháček, Ph.D.
Tváření, testování Tváření vysokými deformačními rychlostmi a energiemi - BPo Ing. Miroslav Jopek, Ph.D.
Tváření, materiály

Materiály s negativním Poissonovým koeficientem a jejich využití pro 3D aditivní technologie

- BPo Ing. Miroslav Jopek, Ph.D.
Dynamické zkoušky

Dynamické rázové testy

- BPo Ing. Miroslav Jopek, Ph.D.
Dynamické zkoušky Materiálové modely pro numerické simulace - BPo Ing. Martin Harant
Dynamické zkoušky Modifikace Hopkinsonova dynamického tahového testu - BPo Ing. Martin Harant
Materiály Zjišťování mechanických vlastností materiálů - BPo Ing. Martin Harant
Plasty Aditiva pro zlepšení užitných vlastností plastů - BPo Ing. Martin Harant
Plasty Zkoušky pro zjišťování užitných vlastností plastů - BPo Ing. Martin Harant
Technol. zkoušky Zjišťování tvařitelnosti plechových polotovarů - BPo Ing. Martin Harant
Projektování Ergonomie ve strojírenském podniku - BPo Ing. Marek Štroner, Ph.D.
Manipulace Manipulace s materiálem ve strojírenském závodě - BPo Ing. Marek Štroner, Ph.D.
Manipulace Manipulace s materiálem ve skladě - BPo Ing. Marek Štroner, Ph.D.
Manipulace Moderní trendy v manipulačních prostředcích - BPo Ing. Marek Štroner, Ph.D.
Plasty Plasty ve strojírenství - BPo Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Plasty Rotační tváření plastů - BPo Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Technol. zkoušky Technologické zkoušky tvařitelnosti - BPo Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření, materiály Tváření titanu a jeho slitin - BPo Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Plošné tváření Výroba hranatých výtažků - BPo Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Měření teploty subjektivními pyrometry - BPo Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Měření teploty termočlánky - BPo Ing. Kamil Podaný, Ph.D.

Přihlášení do systému STUDIS