Témata DP a BP pro rok 2021/2022

     Témata diplomových a bakalářských prací najdete v informačním systému VUT STUDIS pod Vaším osobním VUT loginem (osobním číslem) a VUT heslem.

     Zde je k dispozici "náhled" témat, která budou zveřejněna v následujícím akademickém roce, podrobnosti a případné zamluvení je možné u jednotlivých vedoucích prací (kontaktních osob).

     Témata budou během roku průběžně doplňována.

     Pokud si přinesete své vlastní téma, rádi Vám zadaní závěrečné práce vypíšeme "na míru" (kontaktujte Ing. Kamila Podaného, Ph.D.)


Diplomové a bakalářské práce - profesní směr M-STG a B-STG

Zaměření Název Firma Typ práce Kontaktní osoba
Tváření - maziva Volba optimálního maziva pro hlubokotažné operace korozivzdorné oceli ACO Industries k.s. BP, DP doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.
Automatizace manipulace - tváření Optimalizace rovnání příček z průběžné výrobní linky (Rebenda) ACO Industries k.s. BP, DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Automatizace - svařování Automatizace procesů – svařování (bude zaměřeno na konkrétní téma) ACO Industries k.s. BP, DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření - ohýbání Návrh technologie výroby zadané součásti pomocí ohýbání ACO Industries k.s. BP, DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Lepení Nahrazení mechanického spojení (šroubový spoj, svár) nerezových odvodňovacích systémů spojem lepeným ACO Industries k.s. DP Ing. Jaroslav Kubíček
Tváření Návrh robotizovaného pracoviště pro objemové tváření za tepla DEL a.s. BP, DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Návrh výroby dílu pro zápustkové kování DEL a.s. BP, DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Návrh výroby dílu pro plošné tváření DEL a.s. BP, DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Obrábění Optimalizace tvorby třísky při obrábění oceli 100Cr6 při zachování stávající životnosti VBD Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. BP, DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Obrábění Optimalizace životnosti VBD při obrábění oceli 100Cr6 Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. BP, DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Kování Optimalizace předpěchu za účelem stanovení ideálního rozložení materiálu při lisování vaček - minimalizace přetoků Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. BP, DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Kování Optimalizace předpěchu za účelem snížení namáhání značícího kolíku na střih Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. BP, DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Kování Definice vlivu průměru vstupního materiálu a velikosti otřepů na ústřižku na tvorbu a tečení přeložek na čele výkovku Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. BP, DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Kování Zvýšení a stabilizování životností kovacích nástrojů při kování oceli 100Cr6 Šroubárna Kyjov, spol. s r.o. BP, DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Návrh výroby součástí protlačováním na postupových automatech NET-KOVO s.r.o. DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Uplatnění konceptu Průmysl 4.0 v řízení a diagnostice hydraulických lisů a obráběcích strojů ŽĎAS , a.s. BP, DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Zásobní smyčka linky pro zpracování plechu ŽĎAS , a.s. BP, DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Postupové nástroje pro střihání tvarových polotovarů-platin ŽĎAS , a.s. DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Postupové nástroje pro lisování s využitím ohybů ŽĎAS , a.s. DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Transferové nástroje pro více operační lisování ŽĎAS , a.s. DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Nové vývojové trendy v oblasti hydraulických lisů a systémů ŽĎAS , a.s. BP, DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Nové směry, trendy vývoje hydraulických systémů ŽĎAS , a.s. BP, DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Plasty Konstrukce vstřikovací Formy Schaeffler CZ s.r.o. DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Plasty Využití plastového odpadu Schaeffler CZ s.r.o. DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Výroba pouzdra pružiny objemovým tvářením - DP prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Tváření Výroba radličky - BP doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.
Tváření Tření v tvářecích procesech - DP doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.
Tváření Kování těla střely - BP, DP doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.
Tváření Zápustkové kování - BP, DP doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.
Tváření Výroba nábojnic - BP, DP doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.
Tváření Zápustkové kování příruby - BP Ing. Marek Štroner, Ph.D.
Tváření Výroba plechových dílů - BP, DP Ing. Ladislav Žák, Ph.D.
Tváření Výroba plastových dílů technologií vstřikování - BP, DP Ing. Ladislav Žák, Ph.D.
Tváření Technologie tváření tělesa okenního závěsu - BP prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Tváření Výroba dutého čepu protlačováním - BP prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Tváření Výroba krátkého hřídele protlačováním - BP prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Tváření Výroba pouzdra pružiny OT za studena - BP, DP prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Tváření Výroba závitové vložky OT - DP prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Tváření Výroba závitového pouzdra OT za studena - DP prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Tváření Zkušební testy pro vysokorychlostní deformace - BP prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Tváření Dynamické materiálové modely ve tváření kovů - DP prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Tváření Technologie objemového tváření koncovek brzdové hadice - DP prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Tváření Technologie objemového tváření pístu kotoučové brzdy - DP prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Tváření Výroba unášecího čepu OT - DP prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Tváření Technologie tváření čepu spojky za studena - BP prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Tváření Technologie objemového tváření pouzder - DP prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Tváření Výroba tělesa hřídele startéru tvářením za studena - DP prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Tváření Technologie objemového tváření sendvičové vložky - DP prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Tváření Výroba unášecího čepu OT - DP prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Tváření Výroba kolíkové koncovky tvářením za studena - DP prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Tváření Výroba uzavřené matice OT - DP prof. Ing. Milan Forejt, CSc.

Bakalářské práce - obecní B-STI

Zaměření Název Firma Typ práce Kontaktní osoba
Tváření - automatizace Optimalizace procesu výroby trubek – možnosti úpravy stávající / návrh nové linky (pravděpodobně pouze rešerše - shrnutí technologických možností) ACO Industries k.s. BPo Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Mazání zápustek objemového tváření za tepla DEL a.s. BPo Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Optimalizace nástroje pro tažení - BPo Ing. Michaela Císařová, Ph.D.
Tváření - maziva Maziva pro objemové tváření oceli - BPo doc. Ing. Milan Dvořák, CSc.
Tváření Technologie spojování plechů v průmyslové praxi - BPo doc. Ing. Milan Dvořák, CSc.
Tváření Zkušební testy pro vysokorychlostní deformace - BPo prof. Ing. Milan Forejt, CSc.
Tváření Superplastické tváření - BPo doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.
Tváření Válcování - BPo doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.
Tváření Postupové tvářecí nástroje - BPo doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.
Tváření Kování hlavní - BPo doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.
Tváření Vypínání dílců z profilů - BPo Ing. Eva Peterková, Ph.D.
Tváření Měření teploty subjektivními pyrometry - BPo Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Měření teploty termočlánky - BPo Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Optické systémy pro měření a vyhodnocení deformačních sítí - BPo Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Tváření Metody a zařízení pro zjišťování koeficientu tření - BPo Ing. Jan Řiháček, Ph.D.
Tváření Užití numerické simulace pro analýzu plošného tváření - BPo Ing. Jan Řiháček, Ph.D.
Tváření Materiálové modely v simulacích tváření - BPo Ing. Jan Řiháček, Ph.D.
Tváření Numerická simulace jako nástroj pro analýzu procesů objemového tváření - BPo Ing. Jan Řiháček, Ph.D.
Manipulace Dispoziční řešení obrobny - BPo Ing. Marek Štroner, Ph.D.
Manipulace Projekční řešení lisovny nádobí - BPo Ing. Marek Štroner, Ph.D.
Tváření Charakteristika postupového stříhání - BPo Ing. Marek Štroner, Ph.D.
Povrchové úpravy Elektroforézní lakování - BPo Ing. Ladislav Žák, Ph.D.
Povrchové úpravy Mokré lakování - BPo Ing. Ladislav Žák, Ph.D.
Tváření Vysokorychlostní defomace v blízké budoucnosti - BPo prof. Ing. Milan Forejt, CSc.

Přihlášení do systému STUDIS