Personální složení

Vedoucí odboru

Ing. Kamil Podaný, Ph.D.

Sekretářka

Irena Blatná, DiS.

Profesor

Prof. Ing. Milan Forejt, CSc.

Docent

Doc. Ing. Milan Dvořák, CSc.
Doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc.

Odborný asistent

Ing. Michaela Císařová, Ph.D.
Ing. Eva Peterková, Ph.D.
Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Ing. Jan Řiháček, Ph.D.
Ing. Marek Štroner, Ph.D.
Ing. Ladislav Žák, Ph.D.

Technický pracovník

Vojtěch Řiháček