Podklady pro cvičení

HE1 Experimentální metody aktuální podklady naleznete v E-learningu
EMM Mechanizace, automatizace a manipulace

robot ve tváření (GCS) - PPT (Štroner -523 kB)

mm-KAUZA-X - PPT (Hlavenka, Štroner, Kubík - 173 kB)

mm-KAUZA-X/schema - PDF (Štroner - 141 kB)

tvorba variant - PPT (Štroner - 2,94 MB)

HNE Nekonvenční technologie

aktuální podklady naleznete v E-learningu

FPN Přípravky a nástroje přehled probíraného učiva - PDF (Novotný - 73 kB)
FET Seminář k bakalářské práci ekonomika technologií - PDF (Mrňa - 100 kB)
HD4 Seminář k diplomové práci ekonomika technologií - PDF (Mrňa - 100 kB)
6SM Strojírenská metrologie - měření neelektrických veličin elektrickou cestou

aktuální podklady naleznete v E-learningu

přehled otázek  ke zkoušce (Jankových, Kaňa, Podaný)

ESV Speciální technologie výroby přehled otázek  ke zkoušce (Novotný - 67 kB)
HT1 Technologické projektování

cvičení/kapacitní propočet generelu - PDF (Štroner - 101 kB)

cvičení/kapacitní propočet svařovny - PDF (Štroner - 89 kB)

cvičení/kapacitní propočet slévárny - PDF (Štroner - 76 kB)

cvičení/kapacitní propočet lisovny - PDF (Štroner - 112 kB)

cvičení/kapacitní propočet kovárny - PDF (Štroner - 211 kB)

cvičení/značky pro postupové grafy - PDF (Štroner - 67 kB)

přehled okruhů ke zkoušce - PDF (Neužil, Štroner)

ETM Technologické projekty a manipulace s materiálem

cvičení/kapacitní propočet generelu - PDF (Štroner - 101 kB)

cvičení/kapacitní propočet svařovny - PDF (Štroner - 89 kB)

cvičení/kapacitní propočet slévárny - PDF (Štroner - 76 kB)

cvičení/kapacitní propočet lisovny - PDF (Štroner - 112 kB)

cvičení/kapacitní propočet kovárny - PDF (Štroner - 211 kB)

cvičení/značky pro postupové grafy - PDF (Štroner - 67 kB)

manipulace s materiálem - PDF (Štroner)

přehled okruhů ke zkoušce - PDF (Neužil, Štroner)

WTV Technologické vlastnosti materiálů

cvičení 1/ zadání - PDF (Podaný - 270 kB)

cvičení 2/ zadání - PDF (Podaný -  221 kB)

přehled otázek ke zkoušce - PDF (Podaný)

5TE Technologie II

cvičení 1/stříhání/ zadání - PDF (293 kB)

cvičení 2/ohýbání a tažení/ zadání - PDF (410 kB)

cvičení 3/pěchování/ zadání - PDF (369 kB)

cvičení 4+5/kování/ zadání - PDF (286 kB)

cvičení 6/svařovna1/ zadání - PDF (Kratochvil - 502 kB)

cvičení 7/svařovna2/ zadání - PDF (Kratochvil - 340 kB)

cvičení 8/svařovna3/ zadání - PDF (Kratochvil - 220 kB)

cvičení 9/povrchové úpravy/ zadání - PDF (Sigmund - 276 kB)

6T3 Technologie III aktuální podklady naleznete v E-learningu

přehled otázek k písemce - PDF (Podaný, Peterková)

CTT Technologie tváření aktuální podklady naleznete v E-learningu

přehled otázek ke zkoušce - PDF (Podaný)

HTA Teorie tváření aktuální podklady naleznete v E-learningu
HTN Tvářecí nástroje vstřikovací formy - PDF (Žák - 3,83 MB)
HVS Výrobní stroje přehled probíraného učiva - PDF (Novotný - 72 kB)
FVZ Výrobní stroje a zařízení přehled probíraného učiva - PDF (Novotný - 72 kB)
DZM Zkoušení materiálů a výrobků přehled okruhů ke zkoušce - PDF (Žák - 37 kB)