Pracoviště a vybavení

     K zajišťování vědecko - výzkumné činnosti odboru, výchově doktorandů a výuce posluchačů specializace slouží mimo výukových učeben rovněž odborné a úzce specializované laboratoře s dobrým technickým vybavením včetně výpočetní techniky a měřících aparatur.

 

Laboratoř rychlých deformací a modelování tvářecích procesů

Kontaktní osoba: Prof. Ing. Milan Forejt, CSc.

 

Laboratoř vysokých rychlostí deformace byla zřízena na FSI VUT v Brně při ÚST, odboru technologie tváření v r.1994 za podpory ÚFM AV České republiky. Experimentální pneumatická zařízení – kanóny umožňují provádět Taylorův test -TAT (Taylor anvil test) a Hopkinsonův test-HT (Hopkinson pressure bar test- HPBT).


Laboratoř optického měření a vyhodnocení deformací

Kontaktní osoba: Ing. Eva Peterková, Ph.D.

 

Laboratoř je vybavena optickými měřicími systémy pro měření a analýzu deformací součástí z plechu. Jedná se o měřící systém ARAMIS 2D a systém ARGUS včetně vyhodnocovacího softwaru. Uvedené měřící systémy jsou založeny na technologii zpracování digitálního obrazu a jsou využívány např. při přesném vyhodnocení tahové zkoušky plochých vzorků, k analýze přetvoření lisovaných součástí, vyhodnocení mezní tvařitelnosti nebo optimalizaci výrobního procesu.


Laboratoř měření tvrdosti

Kontaktní osoba: Vojtěch Řiháček

 

Laboratoř je vybavena tvrdoměrem ZWICK 3212 s CCD kamerou, která spolu s PC a SwtestExpert zajišťuje digitální přenos obrazu vtisku na monitor a jeho vyhodnocení.

 


Laboratoř tváření plechu a mechanických zkoušek

Kontaktní osoba: Ing. Michaela Císařová, Ph.D.

 

Laboratoř je vybavena zkušebním zařízením pro zkoušku hlubokotažnosti plechů a pásů ERICHSEN F4 se snímací jednotkou HEIDENHAIN s přesností stanovení prohloubení v 0,001 mm a zařízením Surtronic 3+1 pro měření a vyhodnocení struktury povrchu a vlnitosti plechu s výsledky měření na LCD panelu, které mohou být také převedeny počítač k dalšímu vyhodnocení.


Laboratoř výpočetní techniky

Kontaktní osoba: Ing. Jan Řiháček, Ph.D.

 

Počítačová laboratoř je vybavena výpočetními stanicemi na platformě Windows, jejichž výpočetní výkon i vybaveni postačují pro efektivní využití simulačních softwarů nejen pro výuku, ale i pro řešení bakalářských a diplomových prací. Laboratoř obsahuje i pracovní stanici simulací procesů tváření - software ANSYS a PAM-STAMP.


Laboratoř pěchovacích zkoušek

Kontaktní osoba: Ing. Jan Řiháček, Ph.D.

 

Laboratoř je vybavena lisem CZR 600 a elektrickou pecí pro provádění pěchovacích zkoušek (za tepla i za studena). Pro vyhodnocení se využívá měřící systém od firmy Dewetron spolu s měřícími moduly pro snímání síly, dráhy a teploty.

 

 

 


Těžká lisovna a kovárna

Kontaktní osoba: Vojtěch Řiháček

 

Pracoviště slouží pro zajištění výuky studentů, praktické ukázky práce na strojích a vědecko-výzkumnou činnost. Obsahuje zařízení: ohýbačku XKM 2000/2, strojní nůžky NTE 3150/6,3, zakružovačku XZM 2000/4, výstředníkový lis LENR 40 A, výstředníkový lis LEPU 100, tažný lis LTN 25, výstředníkový lis K 2130 B, kompresorový buchar CFA 80, hydraulický lis PYE 63, hydraulický lis CBJ 500-6 a montážní lis.

 


Laboratoř mechanických vlastností materiálů

Kontaktní osoba: Ing. Kamil Podaný, Ph.D.

 

Materiálová laboratoř vybavená zkušebním strojem ZD 40 (400kN). Stroj je opatřen vestavěným inkrementálním délkovým snímačem polohy příčníku s rozlišením 0,01 mm a snímačem síly s řídící jednotkou EDC 60 (chyba ± 1 % - odpovídá třídě přesnosti 1). Umožňuje zatěžování vzorků v tahu, tlaku a ohybu a počítačové vyhodnocení vlastností materiálů.

Pro záznam a vyhodnocení zkoušek (tahová, tlaková a ohybová) je nainstalován program TIRAtest.

 


Přípravna vzorků

Kontaktní osoba: Roman Kratochvíl

 

Dílna obsahuje metalografickou pilu a základní obráběcí stroje - soustruh, frézku a vrtačku.