Věda a výzkum

Řešené granty

     Zaměření vědecko-výzkumné činnosti odboru bylo v uplynulých letech orientováno především na řešení grantových a dalších vědecko-výzkumných úkolů v následujících oblastech:

 

     Mimo uvedené grantové úkoly a úkoly, řešené v rámci výzkumného záměru je pracovníky odboru tváření řešena rovněž řada úkolů v rámci aktivit hospodářské činnosti a technické pomoci, realizované na základě spolupráce s průmyslovými podniky.

 

     Jedním z výsledků grantů je databáze materiálových modelů k predikci chování materiálů v tvářecím procesu (Prof. Ing. Milan Forejt, CSc.)


Funkční vzorky