Spolupráce s průmyslovými podniky a dalšími vysokými školami

     Velmi rozsáhlá byla v průběhu uplynulých let spolupráce s podniky, zvláště těmi, jejichž oblastí zájmu je především řešení problematiky, spojené s tvářecími a vysoce přesnými technologiemi, jako je Žďas Žďár nad Sázavou, Neumayer Oslavany, AUTOPAL Nový Jičín, Vítkovice, Belis spol. s r.o. České Budějovice, OBAL ROZKOŠ Jindřichův Hradec spol. s r.o., MANN+HUMMEL(CZ) s.r.o. Nová Ves, TONER spol. s r.o. Moravská Třebová, MORA MORAVIA a.s. Olomouc,  Metaldyne Oslavany, Appec Astro spol. s r.o. Ořechov u Brna,  Isolit -Bravo spol. s r.o. – Jablonné nad Orlicí.

 

     Rozsáhlá zde byla i spolupráce v oblasti simulace a modelování tvářecích procesů, kde byly realizovány především následující akce:

 

     Velmi rozsáhlá je i průběžná spolupráce s vysokými školami v ČR (ČVUT Praha, TU, Liberec, UJEP Ústí nad Labem, VŠB Ostrava) i ve SR (TU Košice, STU Trnava, STU Bratislava, TU Žilina), kde je spolupráce realizována nejen v oblasti výukové (účast v komisích pro státní zkoušky všech forem studia včetně studia doktorandského), ale i při řešení různých typů vědecko-výzkumné činnosti.

 

     Pro naplňování programu výzkumného záměru byla využita i spolupráce se zahraničními pracovišti, na kterých jednotliví pracovníci odboru navazovali odborné kontakty a získávali další zkušenosti pro práci. Jedná se zvláště o pracoviště na Michigan Technological University, Houghton (USA), University of Technology Loughborough (GB), Hannover Technologische Institut (Německo). Tato spolupráce byla realizována formou stáží a pobytů, během kterých pracovníci řešili i určité dílčí úkoly, zaměřené na výzkumnou činnost odboru. Významnou spoluprací se zahraničním partnerem, uskutečněnou v letech 2003-2004 pod číslem ME 708 v rámci programu Kontakt bylo řešení mezinárodního úkolu „Development of Closed Die Forging Technology and its Application in Precision Forming Production“, realizovaného ve spolupráci s Beijing Research Technology and Electrical Institute (Čína).