Zadávání a témata závěrečných prací 2023/24

Bakalářské práce pro rok 2023/24

V přiloženém pdf souboru máte menší popis k dané práci. Máte-li zájem o téma bakalářské práce, které není vypsáno, kontaktujte nás a společně sestavíme zadání. 
 
Bořil Petr, Ing.
   Výroba keramických jader pro odlitky hydroenergetického průmyslu
   Vliv množství recyklátu na vlastnosti formovací směsi na bázi geopolymerů
   Možnosti použití modelů 3D tištěných z fotoaktivní pryskyřice pro výrobu skořepin
   Výroba dílů na 3D tiskárnu/gravírku
 
Čamek Libor, doc. Ing., Ph.D.
   Konstrukce pece a výroba v elektrické indukční středofrekvenční peci
 
Horáček Milan, prof. Ing., CSc.
   Ekologické aspekty při výrobě odlitků metodou vytavitelného voskového modelu
 
Jelínek Radim, Ing.
 
 Optimalizace evidenční karty odlitku a sběru dat v informačním systému Opti
   Návrh a výroba kovové formy pro výrobu voskových modelů pomocí 3D tisku
   Výroba upínky řídítek předválečného motocyklu metodou reverzního inženýrství
   Termická analýza legovaných litin
   Ověření životnosti modelu vyrobeného 3D tiskem pro ruční formování do ST formovací směsi
   Návrh a výroba upínky pro zajištění formy proti vztlaku
   Návrh a výroba litinové bočnice lavičky (lavice)
   Návrh a výroba vrtáku pro vrtaní jamek do forem z ST směsi
 
Kaňa Václav, Ing., Ph.D.
   Druhy a použití slévárenských pánví
 
Kaňera Miloš, Ing.
   Metody měření zbytkového napětí v odlitcích
   Návrh a výroba horolezeckých vklíněnců
   Odlitky z hyperduplexních ocelí a jejich využití v praxi
 
Krutiš Vladimír, Ing., Ph.D.
   Vliv vlhkosti, teploty a proudění vzduchu na optimální dobu sušení jednotlivých obalů keramických skořepinových forem
   Rozbor parametrů ovlivňující mechanické vlastnosti keramických skořepin
 
Müller Peter, Ing.
   Odlévání slitin na bázi Cu-Fe a Cu-Cr
   Mikrostruktura a vlastnosti litých slitin AlCoCrFeNi
   Výroba uměleckého odlitku
   Návrh modelů vtokových soustav metodou 3D tisku
   Vliv vlastností nátěrů formy na jakost povrchu odlitků
 
Myška Martin, Ing.
   Návrh a výroba odlitku pro cosplay metodou rapid prototyping
   Návrh a výroba reklamního odlitku
   Vliv rozpouštěcího žíhaní na vlastnosti duplexních ocelí
 
Nekuda Pavel, Ing.
   Vliv obsahu dusíku na výslednou strukturu a vlastnosti austeniticko-feritických korozivzdorných ocelí
   Výroba odlitku metodou přesného lití na vytavitelný model
   Vliv vstupních surovin na výslednou pevnost a prodyšnost keramické skořepinové formy pro přesné lití
   Vliv způsobu nálitkování na výslednou jakost odlitku
 
Pernica Vítězslav, Ing., Ph.D.
   Výroba odlitků do sádrových forem
   Výroba odlitků a ingotů z kobaltových slitin
   Odlitky ze žáruvzdorných slitin
 
Petřík Michal, Ing.
   Rapid prototyping a využití 3D tisku k výrobě tvarově složitých odlitků.
   Výroba litinového hrnce.
   Inovace v oblasti udržitelných postupů a technologického pokroku v rámci slévárenského provozu
 
Šindlerová Eliška, Ing.
   Vliv granulometrické skladby ostřiva na prodyšnost bentonitové formovací směsi
   Srovnání technologických vlastností formovacích směsí s ekologickými pojivy na anorganické bázi
   Vlastnosti samotuhnoucí formovací směsi s geopolymerním pojivem v závislosti na použitém typu křemenného ostřiva
 
Štěpán Radim, Ing.
   Výroba zvonku s analýzou metalurgických vlastností
   Výroba odlitku spalovacího motoru
   Výroba kompozitní skořepiny pro tvarově složité odlitky
 
Záděra Antonín, doc. Ing., Ph.D.
   Výroba a vlastnosti austenitických litin s kuličkovým grafitem
   Výroba litinových odlitků přesného lití na vytavitelný model​
   Interakce ocelí legovaných chromem se žárovzdornými materiály slévárenských forem
 
Žák Štěpán, Ing.
   Interakce na rozhraní jádra a ocelového oceli
   Výroba uměleckých odlitků do olejových formovacích směsí
   Obrazová analýza mikrostruktur

Bakalářské práce - ŠKODA AUTO a.s.

Diplomové práce - ŠKODA AUTO a.s.

Dizertační práce - ŠKODA AUTO a.s.

Nahoru