image carousel

Chybová zpráva

  • Warning: DOMDocument::loadHTMLFile(http://www.fme.vutbr.cz/index.html): failed to open stream: Redirection limit reached, aborting ve funkci eval() (řádek: 9 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Trying to get property of non-object ve funkci eval() (řádek: 21 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Trying to get property of non-object ve funkci eval() (řádek: 27 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Trying to get property of non-object ve funkci eval() (řádek: 28 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Trying to get property of non-object ve funkci eval() (řádek: 21 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Trying to get property of non-object ve funkci eval() (řádek: 27 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Trying to get property of non-object ve funkci eval() (řádek: 28 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Trying to get property of non-object ve funkci eval() (řádek: 21 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Trying to get property of non-object ve funkci eval() (řádek: 27 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).
  • Notice: Trying to get property of non-object ve funkci eval() (řádek: 28 v souboru /data/www/ust-slevani2/modules/php/php.module(80) : eval()'d code).

AKTUALITY

Bakalářské práce pro rok 2022/23

Máte-li zájem o téma bakalářské práce, které není vypsáno, kontaktujte nás a společně sestavíme zadání
 
Bořil Petr, Ing.
   Výroba keramických jader pro odlitky hydroenergetického průmyslu
   Výroba šperku z niklové slitiny
   Využití regenerátu ve formovacích směsích
   Využití 3D tištěných modelů pro technologii Replicast
 
Čamek Libor, doc. Ing., Ph.D.
   Konstrukce pece a výroba v elektrické indukční středofrekvenční peci
 
Horáček Milan, prof. Ing., CSc.
   Ekologické aspekty při výrobě odlitků metodou vytavitelného voskového modelu
 
Jelínek Radim, Ing.
   Návrh a výroba kovové formy pro výrobu voskových modelů pomocí 3D tisku
   Výroba upínky řídítek předválečného motocyklu metodou reversního inženýrství
   Optimalizace evidenční karty odlitku a sběru dat v informačním systému Opti
   Provozní využití termické analýzy 
 
Kaňera Miloš, Ing.
   Metody měření zbytkového napětí v odlitcích
   Návrh a výroba horolezeckých vklíněnců
   Odlitky z hyperduplexních ocelí a jejich využití v praxi
 
Krutiš Vladimír, Ing., Ph.D.
   Vliv vlhkosti, teploty a proudění vzduchu na optimální dobu sušení jednotlivých obalů keramických skořepinových forem
   Rozbor parametrů ovlivňující mechanické vlastnosti keramických skořepin
 
Müller Peter, Ing.
   Odlévání slitin na bázi Cu-Fe a Cu-Cr
   Mikrostruktura a vlastnosti litých slitin AlCoCrFeNi
   Výroba uměleckého odlitku
   Návrh modelů vtokových soustav metodou 3D tisku
   Vliv vlastností nátěrů formy na jakost povrchu odlitků
 
Myška Martin, Ing.
   Návrh a zhotovení vlastního funkčního odlitku
   Návrh a výroba odlitku pro cosplay metodou rapid prototyping
   Návrh a výroba reklamního odlitku
   Vliv rozpouštěcího žíhaní na vlastnosti duplexních ocelí
   Vliv teploty odlévání na kvalitu povrchu odlitku odlévaných do samotuhnoucí formovací směsi
   Vliv velikosti tiskové vrstvy a doby leptání na výsledný povrch odlitku
 
Pernica Vítězslav, Ing., Ph.D.
   Výroba odlitků do sádrových forem
   Výroba odlitků a ingotů z kobaltových slitin
   Odlitky ze žáruvzdorných slitin
 
Záděra Antonín, doc. Ing., Ph.D.
   Výroba, použití a vlastnosti niklových slitin
   Vakuové zpracování feroslitin pro jejich použití při výrobě speciálních odlitků
   Reoxidační pochody při odlévání slitin železa
   Odeznívání očkujícího účinku u grafitických litin
 
Zemčík Ladislav, prof. Ing., CSc.
   Usměrněná krystalizace lopatek spalovacích turbín

20. 3. 2020/Zkoušení mechanických vlastností kovových materiálů

Přednášející je Ing. Josef Zapletal, Ph.D. (FSI, VUT v Brně)
Název přednášky: Zkoušení mechanických vlastností kovových materiálů
Místo - učebna 1738 v 17. patře výškové budovy A1, čas přednášky od 11:00 do 13:00
 

Exkurze pro studenty 3.ročníku FSI - ŽĎAS, a. s.

Odbor slévárenství, ÚST, FSI

zve studenty 3. ročníku FSI na

EXKURZI DO SPOLEČNOSTI ŽĎAS, a. s.,

předního světového producenta ocelových odlitků a ingotů
 

12. 12. 2019 /Termická analýza

Přednášející: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc. (Masarykova univerzita), čas konání: 12:00–14:00 h, místo konání: místnost A1/1738, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

22. 11. 2019 /Analyzátory a analýzy prvků v kovech uhlík + síra, dusík + kyslík a vodík

Přednášející: Ing. Pavel Ševčík (BAS Rudice), čas konání: 11:00–13:00 h, místo konání: místnost A1/1738, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.
 

25. 10. 2019 / Vybrané případy a příčiny koroze konstrukčních materiálů v průmyslu

Přednášející: doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc. (VŠCHT Praha), čas konání: 11:00–13:00 h, místo konání: místnost A1/1738, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.
 

24. 5. 2019 / Použití vysokoteplotní hmotnostní spektrometrie pro studium kovových materiálů

Přednášející: doc. RNDr. Pavel Brož, Ph.D., (Masarykova univerzita), čas konání: 11:00–13:00 h, místo konání: místnost A1/1737, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.
 

26. 4. 2019 / Nanočástice kovů a jejich slitin

Přednášející: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., (Masarykova univerzita), čas konání: 11:00–13:00 h, místo konání: místnost A1/1738, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

22. 3. 2019 / Mikrostruktura pevných látek aneb: nikdo není dokonalý

Přednášející: prof. RNDr. Pavel Šandera, CSc., čas konání: 11:00–13:00 h, místo konání: místnost A1/1738, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

Stránky

Nahoru