image carousel

AKTUALITY

17.12.2015 / Plánovaný experiment

Přednášející: doc. RNDr. Bohumil Maroš, CSc., (VUT v Brně, FSI, ÚM-odbor statistiky a optimalizace), čas konání: 12:00–14:00 h, místo konání: místnost A4/105, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

15.10.2015 / Motivační seminář

V rámci tohoto semináře vystoupí tři představitelé progresivních českých firem. Účelem jejich přednášek je seznámit studenty s trendy vývoje a výroby pokročilých materiálů zejména do leteckého a petrochemického průmyslu.

6.11.2015 / Vazba a struktura pevných látek

Přednášející: prof. RNDr. Petr Dub, CSc., (VUT v Brně, FSI, Ústav fyzikálního inženýrství), čas konání: 10.00–12.00 h, místo konání: místnost A4/105, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

2.10.2015 / Únava kovových materiálů

Přednášející: doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D., (VUT v Brně, FSI, Ústav materiálových věd a inženýrství), čas konání: 10.00–12.00 h, místo konání: místnost A4/105, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

3. 7. 2015 / Martenzitické a supermartenzitické oceli

Přednášející: prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc., (VŠB – TU Ostrava, FMMI, katedra materiálového inženýrství), čas konání: 10.00–12.00 h, místo konání: místnost A4/105, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

12. 6. 2015 / Chemická a strukturní heterogenita a jejich vliv na vlastnosti ocelových odlitků

Přednášející: prof. Ing. Rudolf Foret, CSc., (VUT v Brně, ÚMVI, odbor kovových materiálů), čas konání: 10.00–12.00 h, místo konání: místnost A4/105, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

4. 6. 2015 / Historická tavba

Ve čtvrtek 4. června 2015 pořádá odbor slévárenství VUT FSI již desátou historickou tavbu, která bude jako vloni probíhat před školní slévárnou. Akce bude oficiálně zahájena ve 14 h přednáškou prof.

15. 5. 2015 / Vliv napětí, pastí a chování vakancí na kinetiku difuze

Přednášející: RNDr. Jiří Svoboda, CSc., DSc., (AVČR, v. v. i., Ústav fyziky materiálu), čas konání: 10.00–12.00 h, místo konání: místnost A4/105, FSI VUT v Brně, Technická 2896/2, Brno.

13.–14. 5. 2015 / Exkurze do sléváren ve východních Čechách

Ve dnech 13. a 14. května 2015 se pro studenty slévárenství a doktorandy koná exkurze do sléváren ve východních Čechách.
Odjezd 13. 5. v 7.30 h od budovy Technická 10, návrat 14. 5. cca kolem 18 h.

15. 4. 2015 / Velikonoční bowling

Studenti 4. ročníku slévárenské technologie vás srdečně zvou na již mnoho let pravidelně se konající velikonoční bowling. Bližší info u čtvrťáků.

Stránky