Vzdělávací kurzy a semináře

Pověření a certifikát k provádění školení vyššího svářečského personálu

 

Školení svářečského personálu v r. 2024 ATB č.2 při VUT FSI Brno

 

     Ústav strojírenské technologie – odbor technologie svařování a povrchových úprav z pověření České svářečské společnosti ANB Praha připravuje následující kurzy:

 

 

     Hodinová i odborná náplň kurzu odpovídá dokumentu IIW - IAB-252r5-19 a je v souladu s Technickými pravidly České svářečské společnosti ANB TPC -29.

 

VŠEOBECNÉ INFORMACE

     Kurzy jsou pořádány jako celodenní, internátní a jsou zakončeny závěrečnou zkouškou před jmenovanou komisí s vydáním osvědčení o absolvování kurzu.

     Po úspěšném absolvování všech zkoušek obdrží absolvent Diplom Mezinárodního svářečského inženýra nebo technologa od České svářečské společnosti ANB.


Mezinárodní svářečský inženýr (cena kurzu: 112.500,- + 21 % DPH)

 

Termín zahájení: 22.01.2024 (podrobnosti o tomto kurzu po rozkliknutí); přihláška

 

     Výuka probíhá v délce 448h, kvalifikačním předpokladem pro přijetí do kurzu je vysokoškolské vzdělání technického směru s praxí min. 1 rok.


Mezinárodní svářečský technolog (cena kurzu: 90.250,- + 21 % DPH)

 

Termín zahájení: 22.01.2024 (podrobnosti o tomto kurzu po rozkliknutí); přihláška

 

     Výuka probíhá v délce 369h, kvalifikačním předpokladem pro přijetí do kurzu je středoškolské vzdělání tech. směru s maturitou a min. 3-letou praxí nebo VŠ vzdělání technického směru s min. 1-letou praxí.


Mezinárodní svářečský specialista (cena kurzu: 55.500,- + 21 % DPH; podrobnosti a profil kurzu)

 

Termín zahájení: (podle zájmu)

 

     Výuka probíhá v délce 222h, kvalifikačním předpokladem pro přijetí do kurzu je středoškolské vzdělání technického směru s maturitou a min. 3-letou praxí.


 

     V ceně kurzů jsou zahrnuty náklady na teoretickou i praktickou výuku, skripta, doprovodné texty, závěrečné zkoušky, Mezinárodní Diplom a Evropský Diplom.

     Kurzy IWS budou otevřené na základě zájemců z praxe.

 

Bližší informace a přihlášky si vyžádejte na adrese:
FSI VUT v Brně, Ústav strojírenské technologie - odbor technologie svařování a povrchových úprav
Ing. Jaroslav Kubíček
Technická 2896/2, 616 69 Brno
Tel: 541142506
E-mail: kubicek@fme.vutbr.cz