Témata DP a BP pro rok 2023/2024

     Témata diplomových a bakalářských prací najdete v informačním systému VUT STUDIS pod Vaším osobním VUT loginem (osobním číslem) a VUT heslem.

     Zde je k dispozici "náhled" témat, která budou zveřejněna v následujícím akademickém roce, podrobnosti a případné zamluvení je možné u jednotlivých vedoucích prací (kontaktních osob).

     Témata budou během roku průběžně doplňována.

     Pokud si přinesete své vlastní téma, rádi Vám zadaní závěrečné práce vypíšeme "na míru" (kontaktujte Ing. Kamila Podaného, Ph.D.)


Diplomové a bakalářské práce - profesní směr STG: N-STG a B-STR

Zaměření Název Firma Typ práce Kontaktní osoba
Svařování Chování a rozbor svařitelnosti oceli S355 - BP Ing. Marek Slováček, Ph.D.
Svařování Vliv vícevrstvého svařování na vlastnosti svarového spoje - DP Ing. Marek Slováček, Ph.D.
Svařování Svařitelnost vysokopevné oceli typu MC, možnost žíhaní po svařování - DP Ing. Marek Slováček, Ph.D.
Svařování Posouzení vlastnosti AW6083 z hlediska umělého a přirozeného stárnutí - DP Ing. Marek Slováček, Ph.D.
3D tisk Studium proveditelnosti 3D tisku nástrojových ocelí - BP Ing. Josef Izák
Dělení materiálů Ověření procesu tepelného dělení plazmou - BP Ing. Marián Sigmund, Ph.D.
Svařování Popouštění borové oceli po kování i svařování - BP Ing. Marián Sigmund, Ph.D.
Svařování Ochrana článků řetězů pastou před svařováním - BP Ing. Marián Sigmund, Ph.D.
Lepení Lepení skel automobilů – využití jednokomponentního polyuretanu - BP Ing. Jaroslav Kubíček
Svařování Svařovací možnosti zdroje EWM  TETRIX XQ230 - BP Ing. Jaroslav Kubíček
Svařování Rozbor metod svařování při výrobě tenkých trubek - BP Ing. Jaroslav Kubíček
Svařování Vliv tloušťky materiálu na šířku tepelně ovlivněné oblasti - BP Ing. Jaroslav Kubíček
Řezání Zpracování vzorníku výpalků pro CNC plazmu - BP Ing. Jaroslav Kubíček

Bakalářské práce - obecní STI: B-ZSI

Zaměření Název Firma Typ práce Kontaktní osoba
Svařování Chování a rozbor svařitelnosti oceli S355 - BPo Ing. Marek Slováček, Ph.D.
Svařování Mikrotvrdost v kořenové oblasti tupého svaru na zámek - BPo Ing. Marián Sigmund, Ph.D.
Povrchové úpravy Otěruvzdorné vrstvy na povrchu mísičů slévárenského písku - BPo Ing. Marián Sigmund, Ph.D.
Svařování Výroba a svařování sněhových řetězů - BPo Ing. Marián Sigmund, Ph.D.
TZP Popouštění borové oceli po kování i svařování - BPo Ing. Marián Sigmund, Ph.D.
Lepení Lepení skel automobilů – využití jednokomponentního polyuretanu - BPo Ing. Jaroslav Kubíček
Svařování Svařovací možnosti zdroje EWM  TETRIX XQ230 - BPo Ing. Jaroslav Kubíček
Svařování Rozbor metod svařování při výrobě tenkých trubek - BPo Ing. Jaroslav Kubíček
Svařování Vliv tloušťky materiálu na šířku tepelně ovlivněné oblasti - BPo Ing. Jaroslav Kubíček
Řezání Zpracování vzorníku výpalků pro CNC plazmu - BPo Ing. Jaroslav Kubíček

Přihlášení do systému STUDIS