Témata DP a BP pro rok 2021/2022

     Témata diplomových a bakalářských prací najdete v informačním systému VUT STUDIS pod Vaším osobním VUT loginem (osobním číslem) a VUT heslem.

     Zde je k dispozici "náhled" témat, která budou zveřejněna v následujícím akademickém roce, podrobnosti a případné zamluvení je možné u jednotlivých vedoucích prací (kontaktních osob).

     Témata budou během roku průběžně doplňována.

     Pokud si přinesete své vlastní téma, rádi Vám zadaní závěrečné práce vypíšeme "na míru" (kontaktujte Ing. Kamila Podaného, Ph.D.)


Diplomové a bakalářské práce - profesní směr M-STG a B-STG

Zaměření Název Firma Typ práce Kontaktní osoba
Povrchové úpravy Vliv procesu moření na jakost povrchu a svarů korozivzdorných ocelí ACO Industries k.s. BP, DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Automatizace - svařování Automatizace procesů – svařování (bude zaměřeno na konkrétní téma) ACO Industries k.s. BP, DP Ing. Kamil Podaný, Ph.D.
Lepení Nahrazení mechanického spojení (šroubový spoj, svár) nerezových odvodňovacích systémů spojem lepeným ACO Industries k.s. DP Ing. Jaroslav Kubíček
Svařování Rozbor svařování třením v autobobilovém průmyslu - DP Ing. Jaroslav Kubíček
Automarizace - svařování Návrh robotizovaného pracoviště pro svařování metodou MIG IFE DP Ing. Marián Sigmund, Ph.D.
Svařování Svařitelnost kobaltových slitin hybridní metodou Laser-TIG ÚPT AV ČR DP Ing. Marián Sigmund, Ph.D.
Svařování 3D tisk kovů robotem ÚPT AV ČR DP Ing. Marián Sigmund, Ph.D.
Povrchové úpravy Renovace 3D tiskem s přetavením v porovnání s povrchovými úpravami WIRPO DP Ing. Marián Sigmund, Ph.D.
Svařování Problematika svařitelnosti duplexních lopatek míchadla TECHMIX DP Ing. Marián Sigmund, Ph.D.
Povrchové úpravy Otěruvzdorné vrstvy na povrchu mísičů slévárenského písku DRAXTON DP Ing. Marián Sigmund, Ph.D
Povrchové úpravy Posouzení degradace opakovaně opravovaných střižných a tvářecích nástrojů WELCO DP Ing. Marián Sigmund, Ph.D
Svařování Optimalizace parametrů navařování niklovou slitinou Seiko Flowcontrol DP Ing. Marián Sigmund, Ph.D
Svařování Svařitelnost kobaltových slitin elektronovým paprskem - BP Ing. Marián Sigmund, Ph.D

Bakalářské práce - obecní B-STI

Zaměření Název Firma Typ práce Kontaktní osoba
Navařování Navařování nástrojů laserem - BPo Ing. Jaroslav Kubíček
Renovace Technologický postup renovace kovací zápustky - BPo Ing. Jaroslav Kubíček
Povrchové úpravy Mokré lakování - BPo Ing. Ladislav Žák, Ph.D.
Svařování Ruční versus orbitální TIG svařování potrubí - BPo Ing. Marián Sigmund, Ph.D.
Svařování 3D tisk kovů drátovými metodami svařování - BPo Ing. Marián Sigmund, Ph.D.

Přihlášení do systému STUDIS