Uplatnění absolventů

     Vědomosti a dovednosti získané ve studiu na ústavu strojírenské technologie dávají absolventům uplatnění v oblastech:

 

     Absolventi odboru svařování a povrchových úprav mají velmi dobré uplatnění také ve firmách a společnostech, které rozvíjejí výrobu na základě hi-tech technologií, především v oblasti laserových a plazmových aplikací.

 

     Absolvent je schopen řešit technologickou problematiku výroby s dobrou orientací v možnostech a výběru jednotlivých metod spojování s odkazem na znalosti konstrukčních problémů a technologičnosti návrhu svařenců i legislativních podmínek výroby svařovaných konstrukcí v EU.

 

     Po absolvování studia na fakultě strojního inženýrství a roční praxi je možné pokračovat ve vzdělávání formou kurzů vyššího svářečského personálu na úrovni mezinárodního svářečského inženýra, což je v oblasti svařování nejvyšší možné vzdělání platné ve všech členských zemích IIW.