Podklady pro cvičení

HPU Renovace a povrchové úpravy cvičení/výpočet lepeného spoje - PDF (Kubíček)
FET Seminář k bakalářské práci ekonomika technologií - PDF (Mrňa - 100 kB)
HD4 Seminář k diplomové práci ekonomika technologií - PDF (Mrňa - 100 kB)
ETR Technologické procesy cvičení/specifikace postupu svařování - WPS - DOC (Kubíček - 95 KB)
ETV Technologie svařování přehled otázek  ke zkoušce (Sigmund)
HS2 Teorie a technologie svařování přehled otázek  ke zkoušce (Sigmund)