Personální složení

Vedoucí odboru

Ing. Kamil Podaný, Ph.D.

Sekretářka

Irena Blatná, DiS.

Odborný asistent

Ing. Jaroslav Kubíček
Ing. Marián Sigmund, Ph.D.

Technický pracovník

Roman Kratochvíl

Doktorandi

Ing. Tomáš Herčík
Ing. Josef Izák