Personální složení

Vedoucí odboru

Ing. Kamil Podaný, Ph.D.

Sekretářka

Irena Blatná, DiS.

Docent

Doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D.

Odborný asistent

Ing. Bohumil Kandus
Ing. Jaroslav Kubíček
Ing. Marián Sigmund, Ph.D.

Technický pracovník

Roman Kratochvíl