Personální složení

Vedoucí odboru

Ing. Miroslav Jopek, Ph.D.

Sekretářka

Irena Blatná, DiS.

Odborný asistent

Ing. Jaroslav Kubíček, IWE
Ing. Marián Sigmund, Ph.D.
Ing. Marek Slováček, Ph.D.

Technický pracovník

Roman Kratochvíl

Doktorandi

Ing. Josef Izák