Personální složení

Vedoucí odboru

Ing. Kamil Podaný, Ph.D.

Sekretářka

Irena Blatná, DiS.

Odborný asistent

Ing. Jaroslav Kubíček
Ing. Marián Sigmund, Ph.D.
Ing. Marek Slováček, Ph.D.

Technický pracovník

Roman Kratochvíl

Doktorandi

Ing. Josef Izák