Studium v zahraničí

     Dlouhodobá a rozsáhlá spolupráce odboru s dalšími vysokými školami a Univerzitami v České republice (TU-VŠB Ostrava, ČVUT Praha, TU Liberec, ZČU Plzeň), je odborem využívána nejen ve vědeckotechnické činnosti, ale velmi úzká je i vzájemná spolupráce v oblasti pedagogické. Velmi dobrá je též spolupráce odboru s partnerskými katedrami ve Slovenské republice (TU Bratislava a Košice, TU Trnava a Žilina), Polsku (Politechnika Czestochowska), Německu (TU Chemnitz, Magdeburg), Slovinsku (TU Ljubljana), Velké Británii (UT Loughborough, UT Swansea) a na Ukrajině (PI Kijev). V rámci mezinárodních aktivit byla na základě mezivládních dohod realizována i spolupráce odboru s ústavem Beijing Research Institute of Mechanical and Electrical Technology (Čína).

Možnosti studia v zahraničí

     V rámci mezinárodní spolupráce odboru se zahraničními partnery byla v minulých letech uskutečněna i řada stáží a výměnných pobytů ve Velké Británii, Rakousku, USA, Švédsku a Německu.

     Dohody, plynoucí jak z mezinárodní spolupráce odboru, tak i z jeho partnerských vazeb se zahraničními subjekty, vytvářejí proto v případě zájmu možnost jednat o vzájemné výměně studentů specializace a jejich krátkodobých nebo i dlouhodobých pobytech, jakož i o jejich odborném specializovaném studiu v zahraničí.