Vítejte na stránkách Odboru svařování a povrchových úprav FSI VUT v Brně

Novinky


Profil odboru

     Odbor technologie svařování a povrchových úprav zajišťuje vzdělávání, výchovu a odbornou přípravu studentů a odborníků z praxe v teorii a technologii svařování, pájení, tepelného dělení a povrchových úprav. Součástí výchovy je také získání znalostí a poznatků z  oblasti mechanizačních, automatizačních a robotizačních prostředků a zařízení. Výuka probíhá v souladu s nejnovějšími poznatky v oboru svařování a absolvent má možnost získat i podrobné znalosti z oblastí výrobně souvisejících strojírenských technologií obrábění, tváření a slévání.  Interdisciplinární charakter studia oboru svařování je založen na znalosti nauky o materiálu, mechaniky, elektrotechniky a dalších disciplin. Velký důraz je kladen na vyváženost teoretických znalostí a praktických dovedností, včetně příslušné legislativy a norem v oboru svařování. Studium oboru dává ucelené informace o technologii svařování klasickými i speciálními metodami, technologických procesech v návaznosti na specifikum jednotlivých metod.

 

     Studium, realizované odborem technologie svařování a povrchových úprav v magisterském a bakalářském studijním programu je uskutečňováno v rámci oboru 23-07-8 Strojírenská technologie ve specializaci 02 (Tváření + svařování).

 


Nabízíme

     Vzhledem k potenciálu zkušených pracovníků, tvořících personální obsazení odboru nabízíme průmyslovým podnikům i podnikatelům služby v následujících oblastech: