Studijní opory

HPU Renovace a povrchové úpravy

Elektrochemické pokovování - PDF (Kubíček - 1,79 MB)

Eloxace - PDF (Kubíček - 0,9 MB)

Konverzní povlaky - PDF (Kubíček - 0,7 MB)

Lepení - PDF (Kubíček - 6,34 MB)

Moření a leštění - PDF (Kubíček - 0,77 MB)

Nátěrové hmoty - PDF (Kubíček - 0,92 MB)

Odmašťování - PDF (Kubíček - 0,82 MB)

Renovace - PDF (Kubíček - 9,28 MB)

Smaltování - PDF (Kubíček - 1,6 MB)

Termodifuzní sycení - PDF (Kubíček - 0,51 MB)

Tryskání - PDF (Kubíček - 1,66 MB)

Žárové nástřiky - PDF (Kubíček - 8,4 MB)

Žárové pokovení - PDF (Kubíček - 10,4 MB)

Hybridní spojování - PDF (Kubíček - 13,6 MB)

Přehled otázek ke zkoušce - PDF (Kubíček - 0,12 MB)

HRP Renovace a povrchové úpravy sylabus - PDF (Kubíček - 4,82 MB)
FSM Svařitelnost materiálu sylabus - PDF (Ambrož - 408 kB)
HSV Speciální metody svařování

Úvod do speciálních metod svařování - PDF (Mrňa - 2,2 MB)
Aluminotermie - PDF (Mrňa - 0,5 MB)
Dělení a svařování plasmou - PDF (Mrňa - 0,9 MB)
Difusní svařování - PDF (Mrňa - 0,8 MB)
Elektrostruzskové svařování - PDF (Mrňa - 0,3 MB)
Lepení materiálů - PDF (Mrňa - 1,6 MB)
Metoda FSW - PDF (Mrňa - 1,8 MB)
Navařování laserem - PDF (Mrňa - 2,4 MB)
Odtavovací a stlačovací svařování - PDF (Mrňa - 0,8 MB)
Přivařování svorníků - PDF (Mrňa - 0,7 MB)
Řezání laserem - PDF (Mrňa - 1,2 MB)
Svařování laserem - PDF (Mrňa - 3,9 MB)
Svařování plastů - PDF (Mrňa - 0,5 MB)
Svařování svazkem elektronů - PDF (Mrňa - 1,1 MB)
Svařování tlakem za studena - PDF (Mrňa - 2,2 MB)
Svařování třením - PDF (Mrňa - 1,6 MB)
Svařování ultrazvukem - PDF (Mrňa - 1,5 MB)
Svařování výbuchem - PDF (Mrňa - 0,6 MB)
Vysokofrekvenční svařování - PDF (Mrňa - 98 MB)
Základy laserové techniky - PDF (Mrňa - 1,0 MB)

Flow_drill - PDF (Mrňa - 0,24MB)

Kalení a navařování laserem - PDF (Mrňa - 3,4 MB)

3D tisk - PDF (Mrňa - 126 MB) nové

  Technologie svařování - určeno pro 5TE, ETV, ETV-K sylabus - PDF (Kubíček - 2,3 MB)
5TE Technologie II. - svařování

sylabus díl 1 - PDF (Kubíček - 6,8 MB)
sylabus díl 2 - PDF (Kubíček - 7,7 MB)

studijní opora - část 1 - PDF (Kubíček - 9,7MB)

studijní opora - část 2 - PDF (Kubíček - 10,7MB)

CTV Technologie výroby I. - svařování sylabus - PDF (Kubíček - 1 MB)