Jak a kde nás najdete

Adresa:

FSI VUT v Brně
Ústav strojírenské technologie

Odbor technologie svařování a povrchových úprav
Technická 2896/2
616 69 BRNO

Tel.: 541142633

Městská hromadná doprava:

a) tramvaj číslo 12 - zastávka Červinkova

zastávka je vzdálena od FSI VUT asi 400 metrů

 

b) tramvaj číslo 12 - zastávka Skácelova a pak

autobus 53 - zastávka Technická
zastávka je přímo u areálu FSI VUT