Historie odboru

     K vytvoření první samostatné katedry, zaměřené na veškeré technologie tváření kovů došlo v roce 1962. U zrodu původní katedry stáli tenkrát nejen vynikající pedagogové a vědci Prof. Ing. A. Farlík, DrSc., Prof. Ing. Emil Škrabal, CSc. a další, ale též 11 zkušených pedagogů a techniků, vyčleněných z původní katedry Nauky o materiálu, specializovaných právě na problematiku tváření, svařování a povrchových úprav.

 

     Prvním a dlouholetým vedoucím katedry se stal Prof. Ing. Miroslav Doubravský, CSc., odborník v oblasti hlubokého tažení a tváření plechu. V roce 1985, kdy profesor Doubravský odešel do důchodu, převzal vedení katedry Doc. Ing. Oldřich Ambrož, CSc., specialista v oblasti svařování a renovací, následně vedl katedru až do roku 1994 další z dlouholetých pracovníků Doc. Ing. Karel Novotný, CSc., specializovaný především na oblast technologie objemového tváření.

 

  

 

     V roce 1994 dochází v rámci celofakultní transformace kateder k jejich integraci do ústavů a k vytvoření nového Ústavu strojírenské technologie, zahrnujícího prakticky veškeré zpracovatelské technologie tj. technologie obrábění, plošného a objemového tváření (rozšířené o technologie zpracování plastických hmot) a také svařování spolu s povrchovými úpravami. Po vytvoření ústavu se stal vedoucím odboru Doc. Ing. Oldřich Ambrož, CSc., dlouholetý předseda České svářečské společnosti a člen IIW za Českou republiku. Za jeho vedení byla na odboru svařování zahájena výuka vyššího svářečského personálu v rámci České svářečské společnosti – ANB Praha a ve spolupráci s firmou Lasak Praha bylo vybudováno pracoviště pro plazmové nástřiky dentálních a skeletálních implantátů.

 

     V roce 2005 odešel Doc. Ambrož ze zdravotních důvodů do důchodu a na jeho místo nastoupil Doc. Ing. Ladislav Daněk, CSc.

 

     V roce 2014 byl vedoucím odboru jmenován Ing. Kamil Podaný, Ph.D., který je jím doposud.