Pracoviště a vybavení

     K zajišťování vědecko - výzkumné činnosti odboru, výchově doktorandů a výuce posluchačů specializace slouží mimo výukových učeben rovněž odborné a úzce specializované laboratoře s dobrým technickým vybavením včetně výpočetní techniky a měřících aparatur.

 

Laboratoř robotického svařování

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kubíček

 

Laboratoř je vybavena svařovacím robotem fy. Kuka se svařovací soupravou plasmaARC od fy. Fronius.

 

 


Laboratoř makrostruktur a obrazové analýzy

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kubíček

 

Laboratoř je vybavena metalografickou pilou, zařízením na zalisování, broušení a leštění metalografických vzorků a prohlížecím mikroskopem pro vyhodnocování makro snímků.

 

 

 


Laboratoř výpočetní techniky

Kontaktní osoba: Ing. Jan Řiháček, Ph.D.

 

Počítačová laboratoř je vybavena výpočetními stanicemi na platformě Windows, jejichž výpočetní výkon i vybaveni postačují pro efektivní využití simulačních softwarů nejen pro výuku, ale i pro řešení bakalářských a diplomových prací. Laboratoř obsahuje i pracovní stanici simulací procesů svařování a tepelného zpracování - software SYSWELD.


Laboratoř plasmových nástřiků

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Kubíček

 

Pracoviště pro plazmové nástřiky dentálních a skeletálních implantátů.

 

 


Svařovna

Kontaktní osoba: Roman Kratochvíl

 

Pracoviště slouží pro zajištění výuky studentů, praktické ukázky svařování a dělení materiálů a vědecko-výzkumnou činnost. Obsahuje zařízení pro všechny základní svařovací metody - svařovací automat pod tavidlem WST 1000; řezání plasmou LPH 50 od fy. ESAB; řezací stroj kyslík + acetylen RS 13; svařovací invertor fy. Fronius; svařovací poloautomat fy. Migatronic; svařovací poloautomat MAG, MIG od fy. Fronius; svařovací zařízení TIG od fy. Fronius; soupravu pro svařování plamenem a odporovou svářečku pro bodové svary.


Laboratoř povrchových úprav

Kontaktní osoba: Ing. Marian Sigmund, Ph.D.

 

Pracoviště je využíváno pro výuku studentů, praktické ukázky nanášení organických i anorganických povrchových vrstev a vědecko-výzkumnou činnost.

 


Přípravna vzorků

Kontaktní osoba: Roman Kratochvíl

 

Dílna obsahuje metalografickou pilu a základní obráběcí stroje - soustruh, frézku a vrtačku.